Aktualności

NajbliższeKoncerty

18 lipca —
— 21 lipca

Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich

Amfiteatr, Olsztyn
25 sierpnia12:00

Dożynki

Stadion, Dalewo
31 sierpnia

Potańcówka z “Wielkopolanami”

Port, Nowy Młyn
07 września12:00

Dożynki

Stadion, Margonin
14 września —
— 15 września

Warsztaty tańców lubelskich

Poznań
28 września —
— 03 października

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Turcja
30 września —
— 07 października

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Korea

Nasi sponsorzy