I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka


I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY IM. STANISŁAWA JOPKA
- ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
12 - 13 października 2019

Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie"  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze" maestro Jacek Boniecki zaprasza utalentowane wokalnie osoby do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Uczestnicy Konkursu będą mieli okazję zmierzyć się z tak znanymi utworami z repertuaru Mazowsza jak:
"Dwa serduszka" czy "Ej, przeleciał ptaszek"!

Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów po jednym z każdej z dwóch obowiązujących zawodników list. Na obydwu znajdują się kompozycje z repertuaru Zespołu Mazowsze.

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zobowiązane są do przesłania podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia konkursowego (w załączeniu) drogą elektroniczną na adres mailowy:
konkurs.jopek@folklor.pl lub wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań

z dopiskiem: "Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka"

Termin zgłaszania udziału w zmaganiach konkursowych mija 6 października 2019 roku
(w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.mazowsze.waw.pl


KONTAKT
Kierownik Zespołu Folklorystycznego "Wielkopolanie" 
Piotr Kulka 
tel. +48 608 397 696

Manager Zespołu Folklorystycznego "Wielkopolanie" 
Mikołaj Szymański 
tel. +48 691 474 932


I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława JopkaI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława JopkaI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka