Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Hej kolęda, kolęda...

Grupa tancerzy w strojach ludowych ustawiona w szpaler. Śpiewają.

09 stycznia 2020r  w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” swoim koncertem kolęd i pastorałek uświetnił spotkanie opłatkowe Towarzystwa Bambrów Poznańskich.

Bambrzy zostali sprowadzeni do Poznania przez władze miejskie w latach 1719 do 1753 kilkoma falami, przywędrowali z Niemiec z okolic Bambergu. Osiedleni zostali we wsiach - Luboń (1719), Dębiec oraz kilka rodzin w Boninie, w Jeżycach i Winiarach (1730), w Ratajach i w Wildzie (1746-1747), w Jeżycach i w Górczynie (1750-1753). Wszyscy zobowiązani byli do przywiezienia zaświadczenia, że są wyznania rzymskokatolickiego. Był to jedyny warunek, który przybyszom stawiało miasto kierując się tu zarządzeniem króla Augusta II z 1710 r. dotyczącym wszystkich cudzoziemców osiedlających się w tym czasie w Polsce. Nowi osadnicy szybko odbudowali zniszczone wojną północną, zarazą poznańskie wsie, obecne dzielnice Poznania. Dzięki ich głębokiej wierze kościół, który znajdował się w każdej wsi, był pierwszą i najważniejszą płaszczyzną szybkiej polonizacji Bambrów. Kolejnym czynnikiem była szkoła, w której wprowadzono naukę języka polskiego. Już u schyłku XIX wieku wśród katolickich mieszkańców wsi miasta Poznania, nie było ani jednej osoby narodowości niemieckiej. Badacze problemów mniejszości narodowych uznali ten fakt za ,,cud polonizacyjny", za wyjątkowy w historii proces szybkiego wtopienia się jednej grupy narodowej w drugą. Bambrzy i ich potomkowie wnieśli w kulturę wsi podpoznańskich nowe elementy z zakresu uprawy roli, pożywienia, budownictwa, aczkolwiek nie były one całkowicie obce polskiej ludności ze względu na jej wieloletnie kontakty z kulturą zachodnich sąsiadów. W latach 1900 do 1924 okoliczne wsie włączono do miasta i stały się one jego dzielnicami, a potomkowie osadników z Bambergu stanowią od dziesięcioleci integralną część społeczeństwa Poznania.

Podczas koncertu ponad czterdziestu tancerzy i muzyków licznie zgromadzonej publiczność zaprezentowali najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki z okolic Wielkopolski, Rzeszowa, Krakowa, Spisza i innych. „Wielkopolanie” mają w swym programie pastorałki z przełomu XIX i XX wieku. Grane na tradycyjnych instrumentach ludowych: dudach, koźle weselnym, skrzypcach podwiązanych wykonywane były podczas koncertu i nagradzane gromkimi brawami. Podczas koncertu widownia mogła również zaśpiewać wspólnie z artystami najpiękniejsze kolędy takie jak: „ Przybieżeli do Betlejem”, „Bóg się rodzi” oraz zobaczyć tradycyjne tańce z Szamotuł, Dąbrówki Wielkopolskiej, Biskupizny oraz Spisza.

Spotkanie w Urzędzie Miasta podsumowywało również rok 2019, który był  czasem szczególnym, ze względu na obchody rocznicy 300-lecia przybycia Bambrów do Poznania. Na koniec tradycyjnie rozdano opłatki i przyszedł czas na złożenie sobie życzeń oraz miłe rozmowy.

                                       PK