Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

WIELKOPOLANIE EDUKUJĄ

W miesiącu lutym i marcu 2017 roku tancerze Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” wyjechali na dwie trasy koncertów edukacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Przemierzając tysiące kilometrów „Wielkopolanie” z kulturą ludową zawitali do 104 placówek oświatowych i kulturalnych.

Pierwsza trasa, w która udali się „Wielkopolanie” zorganizowana była przez Prosinfonikę Poznańską, a dotyczyła folkloru Ziem Krakowskich. „Wielkopolanie” prezentowali folklor taneczny i muzyczny zarówno Krakowiaków Zachodnich i Wschodnich, prezentują stroje z okolic Bronowic i Zalipia. Najmłodsi podczas audycji mieli możliwość również zatańczyć wraz z artystami wykonując podstawowe kroki krakowiaka: cwał czy kulawą.

Druga trasa zorganizowana przez Promusice opiewała tańce narodowe. Młodzież i najmłodsi mieli okazję poznać historię oraz kulturę taneczną poloneza, mazura, kujawiaka, oberka i krakowiaka. Tańce te wykonywane były w strojach typowych dla każdego z nich. Dla najmłodszych koncerty prowadzone przez Piotra Kulkę przybierały formę bajek, dla starszych zaś wykładu.

Program edukacji kulturalnej prowadzony przez „Wielkopolan” ma za zadanie przygotować uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze narodowej albowiem kultura ludowa jest jej częścią, jak również pielęgnować dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Koncerty edukacyjne to „przede wszystkim kształtowanie i ciągłe podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa”

                                                                                                                                   PK