18 / 07 / 18

WIELKOPOLSKIE INSTRUMENTY LUDOWE

Edukacyjna kolorowanka „Wielkopolskie instrumenty ludowe” to kolejna publikacja autorstwa Piotra Kulka powstała pod wpływem zapotrzebowania płynącego od nauczycieli szkół, instruktorów domów kultury, a także dzieci i młodzieży, z którymi autor spotkał się podczas szkoleń, jakie prowadził w wielu miejscowościach Wielkopolski.

Zawiera ona zbiór 12 fotografii wielkopolskich instrumentów tradycyjnych z wielu subregionów Wielkopolski:

– kozła białego,

– kozła czarnego,

– skrzypiec podwiązanych,

– dud wielkopolskich,

– sierszenek jednopęcherzowych,

– sierszenk dwupęcherzowych,

– sierszenek z dymką,

– mazanek,

– piszczałki wierzbowej zwanej pierdzielem,

– basów kaliskich,

– maryny,

– bębna osznurowanego.

Instrumenty te zostały opisane pod względem budowy i miejsca występowania. Aby przybliżyć najmłodszemu pokoleniu ich charakterystyczną budowę, publikacja zawiera  ilustracje poszczególnych instrumentów autorstwa Agaty Pospiech, które kolorować można wzorując się na podstawie zamieszczonych obok zdjęć.

Miejsce występowanie poszczególnych instrumentów przedstawione zostało najmłodszym w formie map, do kolorowania, autorstwa Pawła Zawadzkiego, wykonanych na podstawie literatury.   

Dodatkowo publikacja ukazuje składy instrumentalne kapel występujących w wielu subregionach Wielkopolski, wykorzystujące wymienione wyżej instrumenty. Kapele te prezentują się w strojach charakterystycznych do miejsc ich występowania min. szamotulskich, dąbrowieckich, biskupiańskich, turskich, przyprostyńskich i innych. Czytelnicy będą mieli również okazję pokolorować ilustracje zawierające wizerunek kapel w charakterystycznych strojach wzorując się na podstawie dołączonych zdjęć.

Zawarty w kolorowance materiał służy do popularyzacji kultury muzyczno-tanecznej wielkopolskiego regionu, a tematyka jej stanowi pomoc w realizacji założeń programowych placówek kultury i szkolno-wychowawczych dotyczących poznawania dziedzictwa kulturowego własnego regionu. Przyniesie on niewątpliwie pomoc w praktyce nauczycielskiej i instruktorskiej, a jednocześnie pozwoli ukazać zróżnicowane bogactwo folkloru muzycznego Wielkopolski poprzez ukazanie instrumentów tradycyjnych oraz oryginalnych składów instrumentalnych kapel.

Tego typu wydawnictwa, wyposażone w bogato udokumentowane źródła etnograficzne i muzykologiczne są zawsze dobrą podbudową do planowanych zajęć obowiązkowych z uczniami i spotkań w ramach kół zainteresowań. Zgodnie z nową podstawą programową nauczyciele mają swobodę w doborze treści odpowiadających zainteresowaniom dzieci i młodzieży, jednakże są wskazania i sugestie programowe, których nie można zignorować. W ramach zajęć w szkole podstawowej uczniowie powinni poznawać „małą Ojczyznę” a w niej tradycje i lokalną kulturę. Stąd niezmiernie ważne jest zapoznawanie dzieci z kulturą regionu, nie tylko taneczna ale także muzyczną.

Edukacyjna kolorowana powstała dzięki stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i w tym miejscu autor dziękuje również serdecznie:

– Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Helenie Bednarskiej, za ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego Wielkopolski oraz za wydanie niniejszej publikacji.

– Panu Maciejowi Sierpińskiemu, Dyrekcji oraz Pracownikom Firmy MDM DRUK za wydruk kolorowanki oraz za zrozumienie i troskę o przekazywanie tradycji muzycznych regionu.

– Panu Romanowi Krobskiemu za inspirację, opracowanie oraz skład komputerowy kolorowanki, a także za wsparcie działalności edukacyjnej z zakresu folkloru muzycznego Wielkopolski.

– Panu Arkadiuszowi Jacewiczowi za poświęcony czas na wykonanie sesji zdjęciowych oraz obróbkę zdjęć zamieszczonych w kolorowance.

– Pani Agacie Pospiech za doradztwo oraz autorskie wykonanie ilustracji do zdjęć zamieszczonych w książce.

– Panu Pawłowi Zawadzkiemu za pomysł i wykonanie map występowania instrumentów.

– Pani Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Sylwii Kucharskiej – za wypożyczenie strojów damskich kaliskich oraz bębna osznurowanego;

– Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Regionalnego w Wągrowcu   – za wypożyczenie strojów pałuckich; Pani Zofi i Dragan za pomoc przy wykonaniu pierdziela;

– Panu Janowi Galasińskiemu za wypożyczenie dziewczęcego stroju dąbrowieckiego;   

– Panu Piotrowi Góreckiemu za wypożyczenie dud wielkopolskich;

– Panu Romualdowi Jędraszakowi za wypożyczenie kozła czarnego, sierszenek i mazanek;

– Panu Jerzemu Kraszkiewiczowi za wypożyczenie strojów turskich, basów kaliskich  oraz za pomoc przy wykonaniu pierdziela;

– Panu Tomaszowi Machałowskiemu za wypożyczenie klarnetu B;

– Pani Bronisławie Matusiak za wypożyczenie bębna osznurowanego;

– Panu Maciejowi Sierpińskiemu za wypożyczenie stroju damskiego szamotulskiego;

– Panu Mikołajowi Taberskiemu za wypożyczenie klarnetu ES  oraz konsultacje w zakresie folkloru muzycznego Ziemi Zbąskiej;

– Panu Michałowi Umułaskiemu za wypożyczenie strojów chazackich  oraz dud wielkopolskich;

– Panu Wojciechowi Winiarzowi za wypożyczenie strojów przyprostyńskich;

– Panu Pawłowi Zawadzkiemu za wypożyczenie skrzypiec podwiązanych  oraz za pomoc przy wykonaniu pierdziela.

– Tancerkom i Tancerzom Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” oraz Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” za poświęcony czas, przygotowanie strojów oraz pomoc w realizacji sesji zdjęciowych do kolorowanki.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: