06 / 07 / 16

W STRONĘ TRADYCJI - KRAMSK 2016

03 lipca 2016 roku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zorganizowali Festiwal Kultury „W STRONĘ TRADYCJI”. Głównym celem Festiwalu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych.W tegorocznej edycji artyści rywalizowali w następujących kategoriach: zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, zespołów stylizowanych, solistów instrumentalistów, solistów śpiewaków, gawędziarzy.

Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji” to wydarzenie obejmujące muzykę, plastykę i taniec. Każda z tych dziedzin stanowiła osobną kategorię podlegającą ocenie przez wybrane Jury. Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” został zaproszony do uświetnienia swoim koncertem całodniowych zmagań wielu solistów, gawędziarzy, instrumentalistów i zespołów.

Koncert „Wielkopolanie” rozpoczęli prezentując tańce i przyśpiewki z okolic Szamotuł.  Wśród prezentowanego programu licznie zgromadzona publiczność oglądać mogła również tańce z okolic Rozbarka i Bytomia oraz tradycje i kulturę Krakowiaków Wschodnich, a także krakowiaka narodowego z lajkonikiem. Podczas koncertu widzowie mieli również okazję nauczyć od „Wielkopolan” tradycyjnych zabaw wielkopolskich oraz tańców regionu Śląska. 

Po kilku godzinach prezentacji artystycznych spośród kilkudziesięciu zespołów i solistów Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów w składzie:

–  Piotr Dahlig – muzykolog, etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – przewodniczący komisji,

–  Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie

– Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

postanowiła przyznać:

– w kategorii zespołów śpiewaczych I miejsce zespołowi „Świętojanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, który to zostanie zakwalifikowany do  51 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie  w Kazimierzu Dolnym

– w kategorii zespołów stylizowanych nagrody Zespołowi „Dzieci Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, oraz zespołowi „Echo Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku.

– w kategorii instrumentalistów nagrodę otrzymał Stanisław Pawlak z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie 

– w kategorii śpiewaków nagrody otrzymali Maria Szczepankiewicz z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku oraz Felicja Pawlak z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

– w kategorii gawędziarzy nagrodę Mariannie Topolskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Wszystkim nagrodzonych Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” składa serdeczne gratulacje i życzy kolejnych sukcesów

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: