02 / 03 / 16

Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce

„Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce” to trzecia publikacja autorstwa Piotra Kulki z dziedziny folkloru. Publikacja ta wraz z płytą CD poświęcona jest grom i tradycyjnym zabawom występującym na terenie Wielkopolski. Stanowią one niewątpliwie kulturowe dziedzictwo regionu, które należy pielęgnować i popularyzować, przekazując młodemu pokoleniu.
Poznawanie gier i zabaw stanowi ważny w życiu młodego człowieka element o dużym ładunku wielorakich wartości kształcących, wychowawczych i opiekuńczych. W znacznym stopniu oddziaływują one na kształtowanie osobowości dziecka, przygotowując je do dorosłego życia społecznego i zadaniach, w jakich przyjdzie mu uczestniczyć.   
Inspiracją do napisania niniejszej publikacji były liczne prośby ze strony nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli, a także doświadczenie autora w pracy z dziećmi oraz z zespołami folklorystycznymi na terenie Wielkopolski.
Książka zawiera 98 gier i zabaw folkloru wielkopolskiego oraz wyliczanki czyli rymowane wierszyki, wykonywane w celu wskazania wśród uczestników jednej osoby, która realizować będzie określoną czynność. Treść publikacji stanowią opisy gier i zabaw tanecznych skierowanych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Można tu znaleźć przykładowy przebieg poszczególnych gier i zabaw wraz z opisem kroków i figur tanecznych.
Wśród opisanych w niniejszej publikacji gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży wyróżnić można wiele odmian, które wpływają na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i rozwój psychomotoryczny dziecka. Są to gry i zabawy manipulacyjne, naśladowczo-twórcze, konstrukcyjne, dydaktyczne oraz ruchowe. Opisane w książce gry i zabawy stwarzają możliwości wyzwolenia się indywidualnych cech dziecka oraz wyżycia ruchowego przede wszystkim na świeżym powietrzu. Mają one charakter dyscyplinujący, rozwijają szybkość orientacji, podstawowe cechy motoryczne oraz elementy współzawodnictwa.
Wśród opisanych w publikacji zabaw tanecznych, zwanych także tańcami zabawowymi wyróżnić można zabawy taneczne pochodzenia rzemieślniczego np. „Ceglorz”, „Szewc”, w których w I części uczestnicy naśladują ruchy pracy rzemieślników, a w II części tańczą polkę, walcerka, równego czy okrągłego w zależności od regionu, czy nawet subregionu. W książce opisane sa również tańce – zabawy min. „Dupnik”, „Mietlorz”, „Lusterkowy” itp.    
Materiał zawarty na płycie CD stanowi niewątpliwie pomoc w praktyce instruktorskiej nauczycieli, jak również instruktorów zespołów folklorystycznych.
Opisy gier i zabaw, występujące w nich teksty oraz melodie pochodzą w większości ze zbiorów folklorystycznych dopiero z drugiej połowy XIX i XX wieku. Sądzić jednak należy, iż wcześniej znane były inne, które uległy zapomnieniu lub w miarę upływu czasu zmieniły formę, przebieg czy tekst.
 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: