Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Prelekcja, pokazy, koncerty...

na zdjęciu czterech mężczyzn prezentujących wielkopolskie stroje regionalne

W miesiącu listopadzie Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” zakończył realizację zadania „Mistrz Tradycji – Nowa Nadziela” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2021.

Zadaniem projektu była ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wielkopolskich Tradycji Dudziarskich poprzez organizację i realizację warsztatów budowy dud wielkopolskich typu bukowsko-kościańskiego oraz sierszenek. Zajęcia prowadzone były w warsztacie budowniczego ludowych instrumentów muzycznych Andrzeja Mendlewskiego przez okres 7 miesięcy. Uczestnikami zajęć były osoby reprezentujące trzy pokolenia wiekowe, które pielęgnować będą tradycje budowy i gry na regionalnych instrumentach. Przy tokarkach, wiertłach, heblach i innych narzędziach stanęli uczniowie: Piotr Kulka, Piotr Górecki, Jakub Sławiński i Fryderyk Jankowski, którzy zdobyli i poszerzyli swoją wiedzę z zakresu budowy instrumentów dudziarskich, muzyki, wyposażenia warsztatów, pielęgnowania tradycji przodków oraz utrzymania aktywności zanikającego zawodu budowniczego.

Bezpośrednimi odbiorcami warsztatów są osoby zaangażowane w muzyczny świat kultury wielkopolskiej praktykujący, grający na instrumentach dudowych, a także przedstawiciele ginącego zawodu budowniczego instrumentów dudowych. Są oni przedstawicielami różnych pokoleń: uczniowie szkół ponadpodstawowych, studencie a także osoby pracujące. Dzięki temu realizatorzy projektu chcieli aby wiedza i doświadczenie Mistrza dotarło do kilku pokoleń osób chętnych posiąść jego spuściznę i kultywować oraz popularyzować przez następne lata. Odbiorcami pośrednimi projektu są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także seniorzy do których skierowane są wszystkie elementy składowe zadania, w szczególności jednak zorganizowany wykład Pawła Zawadzkiego wraz z prezentacją wykonanych instrumentów, galeria zdjęć, materiał filmowy dokumentujący wielkopolskie tradycje ginącego zawodu budowniczych instrumentów odpowiedzialnych za ochronę i popularyzację niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

„Wielkopolanie” od samego początku swojej działalności kultywują i popularyzują ten niezwykle bogaty folklor muzyczny własnego regionu. Zrealizowany w 2021 roku ministerialny projekt budowy tych charakterystycznych dla własnego regionu instrumentów, przyczynił się do zaszczepienia wśród młodszych pokoleń najcenniejszych zasad ich wytwarzania, o których to już muzycy Kuźni Tradycji opowiadają w wielkopolskich szkołach i przedszkolach.  Pierwszym ośrodkiem do którego zawitali był Młodzieżowy Dom Kultury w Poznaniu. To tutaj spotkali się z dziećmi dla których zorganizowali koncert i prezentację tych popularnych i charakterystycznych dla wielkopolskiej ziemi instrumentów.

 

PK