Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Powrót do korzeni

na zdjęciu grupa uśmiechniętej młodzieży ubranej w koszulki ćwiczebne

25 września na polu piknikowym hotelu Malta odbyło się rodzinne święto Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” oraz Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelii-Poznań”. Ponad stu tancerzy wspólnie wykonywało tradycyjne wielkopolskie tańce, uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach, śpiewali wielkopolskie piosenki, a wszystko po to aby wspólnie uhonorować ten dzień. Dzień, w którym dwie grupy: dziecięca i dorosła po 16 latach znów mogą, jak za dawnych czasów, krzewić polskie tradycje muzyczno-taneczne pod jedną nazwą.

Podczas integracyjnego spotkania dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 3, Agata Stabrowska oraz kierowniczka dziecięcego zespołu Jadwiga Banaś poinformowały o zmianie nazwy Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” na Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”.

Dziecięcy Zespół powstał w 1988 roku z inicjatywy śp. Henryka Manieckiego byłego kierownika obydwóch grup. Obecnie około 80 dzieci ze szkół podstawowych z Poznania i okolic ćwiczy w trzech grupach wiekowych na zajęciach tanecznych, wokalnych i gry na instrumentach ludowych takich jak okaryny i flety proste. W zajęciach uczestniczy również kapela złożona z profesjonalnych muzyków. Celem działalności Zespołu jest przekazywanie dzieciom autentycznego folkloru polskiego poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, a także gwary regionalnej.

W przyszłości obydwie grupy „Wielkopolan” planują wspólne koncerty, wyjazdy, szkolenia, wspólnie będą chronić wielkopolskie dziedzictwa niematerialne pod okiem wybitnych instruktorów tańca, muzyki i śpiewu.   

                                                                                                                    PK ​