Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Nowe stroje dla „Wielkopolan”

Działający w strukturach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”, działający od prawie sześćdziesięciu lat,  szczególne starania przykłada do swojego wizerunku scenicznego, wizerunku stroju i rekwizytu.

Z dużą pieczołowitością dba o każdy detal stroju, podkreślając jego przynależność subregionalną i społeczną. Wiele z ubiorów wykonywana była i jest do dzisiaj przez twórców ludowych z poszczególnych regionów kraju, wiele z nich zostało odkupionych od autentycznych „nosicieli” ze „starych skrzyń”. To wśród nich odnaleźć możemy stuletnie stroje mężatek biskupiańskich: składające się z kabatów, spódnic oraz charakterystycznych nakryć głowy (klapic), atrybuty drużbów szamotulskich: harapniki, i chusty, a także warzące kilkanaście kilogramów stroje łowickie. Współpraca z regionalistami dotyczy również renowacji i uzupełniania strojów. Największą dbałością „Wielkopolanie” otaczają wielkopolskie przystroje kobiece: kryzy, czepce, bandy, fartuchy. Tiulowe elementy strojów rodzimych po rocznym używaniu na scenach należy prać, krochmalić i od nowa układać, i to właśnie te czynności wykonywane są dla „Wielkopolan” przez ludowe twórczynie – kopczarki, hafciarki wyspecjalizowane dla poszczególnych subregionów wchodzących w skład repertuaru prezentowanego przez zespół.

Zespół przez prawie sześćdziesiąt lat zgromadził kilka tysięcy elementów strojów ludowych, które z wielką dbałością przechowywane są w odpowiednich skrzyniach, walizkach, na specjalnie przystosowanych wieszakach. Dbałość pozwala na zachowanie kostiumów w odpowiednim stanie, zauważalnym nie tyko przez widzów, ale także ekspertów z dziedziny stroju ludowego.

2021 rok, jest szczególnie ważny dla „Wielkopolan” w zakresie strojów ludowych. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021” poznański zespół będzie mieć możliwość poszerzenia swoich zbiorów o stroje z regionu cieszyńskiego oraz Lachów Sądeckich dla dwóch grup wiekowych.

Wykonane w firmie Etnoszafa kostiumy wzorowane będą na tradycyjnych strojach ludowych z tych regionów w oparciu o konsultacje z etnografami i Muzeami Etnograficznymi we współpracy z „naturszczykami” dawnymi mieszkańcami regionów.

Realizacja zadania zaowocuje przygotowaniem kolejnych punktów prezentacji tanecznych w celu ochrony lokalnego dziedzictwa oraz zaangażuje tancerzy, muzyków, a także widzów w działalność związaną z kultywowaniem tradycji i zwyczajów regionalnych oraz do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

                                                                                                                         PK

Nowe stroje dla „Wielkopolan”