Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

KONCERTY EDUKACYJNE 2017

W miesiącu listopadzie Tancerze Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” wyjechali na dwie trasy edukacyjne po szkołach, przedszkolach i żłobkach województwa wielkopolskiego.

2 listopada tancerze i muzycy zespołu rozpoczęli trasę koncertową z zakresu edukacji regionalnej, ukazując piękno folkloru zachodniej Wielkopolski. Podczas 95 koncertów zawitali w wielkopolskich szkołach, przedszkolach i żłobkach ukazując bogactwo Regionu Kozła w tańcu, śpiewie oraz stroju. W programie koncertowym znalazły się: wiwaty, przodki okrągłe oraz walcerki. Ponad 11 000 słuchaczy miało okazję zobaczyć różnorodność form tanecznych subregionu Wielkopolski oraz posłuchać charakterystycznego instrumentu dla tego regionu: kozła weselnego. Utwory wykonywane przez Piotra Kulkę, kierownika zespołu spotkały się z dużym bardzo zainteresowaniem. Widzowie mieli również okazję posłuchać i zapoznać się z zasadami budowy tego instrumentu, jego historią oraz autentycznym składem kapel grających z kozłem białym, jak również czarnym występującym również na tym terenie.

Od 10 listopada tancerze „Wielkopolan” wyjechali w kolejną trasę koncertową tym razem z tematem tańców narodowych. Podczas niej odwiedzili 17 ośrodków oświatowych i kulturalnych ukazując kulturę narodową. Ponad 1500 słuchaczy, zarówno dzieci jak i młodzieży, miało okazję zobaczyć różnorodność polskiego, narodowego folkloru w stroju, tańcu oraz muzyce charakterystycznej dla poszczególnych narodowych tańców. Podczas koncertów słuchacze mieli również okazję nauczyć się podstawowych kroków krakowiaka oraz poloneza, a następnie wykonać je wraz z tancerzami „Wielkopolan”.

Organizowane koncerty edukacyjne przez „Wielkopolan” mają przybliży dzieciom polską kulturę narodową, pozwolić im poznać jej bogactwo i różnorodność, dawne tradycje i zwyczaje ludowe, a przede wszystkim mają wyrobić w dzieciach poczucia odrębności i dumy narodowej oraz patriotyzmu.

Kierownictwo i Tancerze Zespołu składają serdeczne podziękowania Firmie Art And Music Joanna Warszczyńska oraz Mezzoforte Michał Skowroński za organizację oraz cudowną atmosferę podczas tras koncertowych