Piotr Kulka

Kierownik Zespołu

Kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie, choreograf, pedagog, manager kultury, etnolog, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej), ekspert w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego”, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Odznaczony w 2018 Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W 1995 roku ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w 2003 roku ukończył dwuletni kurs kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie tańca ludowego, w 2012 roku Studium Prawa Europejskiego oraz w 2018 roku Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych kierunek pedagogika

Od 1986 roku tancerz i solista Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” obecnie „Wielkopolanie” w Poznaniu i Baletu Dworskiego „Ardente Sole” w Krakowie. W 2004 roku przez Jury składające się z największych ekspertów z dziedziny folkloru został uhonorowany nagrodą za stylowe wykonanie i ukazanie piękna kujawiaka i oberka na Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystyczny w Katowicach. Tancerz min. podczas Wigilii Polskich w reżyserii Barbary Wachowicz w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz do nagrania telewizyjnego płyty Jacka Kowalskiego.

W 2001 roku rozpoczął prace w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na stanowisku Kierownika Zespołu „Wielkopolanie”.

W latach 1995-2000 był Dyrektorem Organizacyjnym Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Poznaniu.

Od 2002-2007 roku był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o „Poznańska Bamberkę” pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz CIOFF-u (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) Za swoją działalność otrzymał w 2005 roku Złotą Odznakę Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF.

Piotr Kulka współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami tejże Uczelni w ramach wychowania fizycznego z zakresu tańca ludowego. W ramach tej współpracy prowadzi również zajęcia ze studentami zagranicznymi przebywającymi w Polsce na Szkole Letniej Języka Polskiego w ramach programu Erazmus, kształcąc ich z zakresu polskiej kultury ludowej.

Współpracuje również ze Wspólnotą Polską Oddziałem w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z tańców polskich i tworzył choreografie dla polonijnych zespołów Dolinianka, Wołuńskie Słowiki, Gródka Podolskiego z Ukrainy. W ramach tej współpracy prowadzi również zajęcia z dziećmi i młodzieżą przyjeżdżającą na Zloty Młodzieży Polonijnej do Poznania. Prowadził także zajęcia z zakresu kultury wielkopolskiej dla Zespołów Polonijnych w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.

Piotr Kulka współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Kształci, podczas kursów kwalifikacyjnych, wielkopolskich nauczycieli i pedagogów szkół i przedszkoli w zakresie tańców regionalnych i narodowych w Poznaniu.

Od wielu lat współpracuje także z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddziałem w Poznaniu, współorganizując Kaziuki uroczystości ku czci świętego Kazimierza Patrona Polski i Litwy.

Jest także reżyserem widowisk folklorystycznych w tym Dożynek Archidiecezjalno – Wojewódzkich w 2006r. w Lubaszu i „Nocy Kupały” w 2009 r. podczas Światowego Zlotu Młodzieży.

Prowadzi kilkadziesiąt audycji rocznie na terenie całej Wielkopolski, kształcąc dzieci i młodzież z zakresu kultury wielkopolskiej, narodowej i innych regionów naszego kraju. Audycje te prowadził również w ramach projektu „Korzenie” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncerty edukacyjne prowadzi również dla młodzieży zagranicznej przyjeżdżające na wymiany międzynarodowe do poznańskich szkół.

Zajęcia z kultury wielkopolskiej i polskiej prowadził także dla dzieci chorych i niepełnosprawnych w Domach Pomocy, szpitalach, a także prowadził zajęcia taneczne z zakresu tańców polskich dla dzieci na wózkach i z zespołem downa w Domu Opieki prowadzonym przez Siostry Dominikanki w Mielżynie.

Członek jury podczas licznych Przeglądów Ludowych Zespołów Tanecznych min. w Kłodawie, Kramsku, Kaliszu, Festiwalu Kultury Ludowej „W stronę tradycji” w Koninie, a także podczas Ogólnopolskich Turniejów Tańców Polskich we Wronkach.

Piotr Kulka jest autorem odtworzonych i uszytych, jedynych w Polsce, strojów ludowych dawnych wsi miasta Poznania, a także złotego czepca i kornetu ślubnego Bambrów Poznańskich. Odtworzył poznański folklor taneczny oraz muzyczny, opracowując poznańskiego Podkoziołka oraz oczepiny Bambrów Poznańskich.

Współpracuje jako konsultant z wieloma zespołami folklorystycznym na terenie swojego województwa min. z Zespołem Pieśni i Tańca „Tursko”, w którym odtworzył folklor muzyczno-taneczny Turska i okolic, Zespołem Pieśni i Tańca Głogowianie dla którego zrekonstruował i odtworzył stroje wsi Głogowej, a także odtworzył muzycznie i choreograficznie folklor tejże wsi opierając go na zwyczaju dożynkowym, Zespołem Tańca Ludowego „Swojacy”, Zespołem Pieśni i Tańca Gorzyczani i innymi.

Piotr Kulka współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, gdzie prowadził warsztaty z zakresu kultury ludowej dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz instruktorów zespołów ludowych, a także konsultacje dla zespołów folklorystycznych m.in. Zespołu Tańca Ludowego „Uśmiech”, Zespołu Tańca Ludowego „Brudzewiacy”, Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”, Zespołu Pieśni i Tańca „Koło” i innych.

Współpracuje także z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prowadząc, wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu kultury wielkopolskiej oraz konsultacje dla zespołów południowej Wielkopolski m.in. dla Zespół Folklorystyczny „Noskowiacy”, Zespół Tańca Ludowego „Szwajcaria Żerkowska” i innych.

Prowadzi zajęcia w Mazowieckim Instytucie Kultury na Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym na kierunku taniec ludowy z zakresu tańców wielkopolskich.

Od 2016 roku rozpoczął grę na koźle weselnym, tradycyjnym instrumencie zachodniej Wielkopolski.

W 2019 roku przy zespole Folklorystycznym “Wielkopolanie” założył Kuźnię Tradycji – szkołę nauki gry na tradycyjnych wielkopolskich instrumentach ludowych.

Piotr Kulka jest autorem publikacji książkowej „Wybrane tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego” wraz z płytą CD, publikacji z zakresu folkloru skierowanej dla najmłodszych „Kolorowanki – Polskie Stroje Ludowe”, publikacji książkowej „Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce, a także kolorowanki edukacyjnej „Wielkopolskie instrumenty ludowe”.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: