Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

PIOTR KULKA

Na zdjęciu uśmiechnięty mężczyzna.

Kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie, choreograf, pedagog, manager kultury, etnolog, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej), ekspert w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego”, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Odznaczony w 2018 Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W 1995 roku ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w 2003 roku ukończył dwuletni kurs kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie tańca ludowego, w 2012 roku Studium Prawa Europejskiego oraz w 2018 roku Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych kierunek pedagogika

Od 1986 roku tancerz i solista Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” obecnie „Wielkopolanie” w Poznaniu i Baletu Dworskiego „Ardente Sole” w Krakowie. W 2004 roku przez Jury składające się z największych ekspertów z dziedziny folkloru został uhonorowany nagrodą za stylowe wykonanie i ukazanie piękna kujawiaka i oberka na Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystyczny w Katowicach. Tancerz min. podczas Wigilii Polskich w reżyserii Barbary Wachowicz w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz do nagrania telewizyjnego płyty Jacka Kowalskiego.

W 2001 roku rozpoczął prace w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na stanowisku Kierownika Zespołu „Wielkopolanie”.

W latach 1995-2000 był Dyrektorem Organizacyjnym Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Poznaniu.

Od 2002-2007 roku był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o „Poznańska Bamberkę” pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz CIOFF-u (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) Za swoją działalność otrzymał w 2005 roku Złotą Odznakę Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF.

Piotr Kulka współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami tejże Uczelni w ramach wychowania fizycznego z zakresu tańca ludowego. W ramach tej współpracy prowadzi również zajęcia ze studentami zagranicznymi przebywającymi w Polsce na Szkole Letniej Języka Polskiego w ramach programu Erazmus, kształcąc ich z zakresu polskiej kultury ludowej.

Współpracuje również ze Wspólnotą Polską Oddziałem w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z tańców polskich i tworzył choreografie dla polonijnych zespołów Dolinianka, Wołuńskie Słowiki, Gródka Podolskiego z Ukrainy. W ramach tej współpracy prowadzi również zajęcia z dziećmi i młodzieżą przyjeżdżającą na Zloty Młodzieży Polonijnej do Poznania. Prowadził także zajęcia z zakresu kultury wielkopolskiej dla Zespołów Polonijnych w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. 

Piotr Kulka współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Kształci, podczas kursów kwalifikacyjnych, wielkopolskich nauczycieli i pedagogów szkół i przedszkoli w zakresie tańców regionalnych i narodowych w Poznaniu.

Od wielu lat współpracuje także z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddziałem w Poznaniu, współorganizując Kaziuki uroczystości ku czci świętego Kazimierza Patrona Polski i Litwy.

Jest także reżyserem widowisk folklorystycznych w tym Dożynek Archidiecezjalno - Wojewódzkich w 2006r. w Lubaszu i „Nocy Kupały” w 2009 r. podczas Światowego Zlotu Młodzieży.

Prowadzi kilkadziesiąt audycji rocznie na terenie całej Wielkopolski, kształcąc dzieci i młodzież z zakresu kultury wielkopolskiej, narodowej i innych regionów naszego kraju. Audycje te prowadził również w ramach projektu „Korzenie” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncerty edukacyjne prowadzi również dla młodzieży zagranicznej przyjeżdżające na wymiany międzynarodowe do poznańskich szkół.  

Zajęcia z kultury wielkopolskiej i polskiej prowadził także dla dzieci chorych i niepełnosprawnych w Domach Pomocy, szpitalach, a także prowadził zajęcia taneczne z zakresu tańców polskich dla dzieci na wózkach i z zespołem downa w Domu Opieki prowadzonym przez Siostry Dominikanki w Mielżynie.

Członek jury podczas licznych Przeglądów Ludowych Zespołów Tanecznych min. w Kłodawie, Kramsku, Kaliszu, Festiwalu Kultury Ludowej „W stronę tradycji” w Koninie, a także podczas Ogólnopolskich Turniejów Tańców Polskich we Wronkach.

Piotr Kulka jest autorem odtworzonych i uszytych, jedynych w Polsce, strojów ludowych dawnych wsi miasta Poznania, a także złotego czepca i kornetu ślubnego Bambrów Poznańskich. Odtworzył poznański folklor taneczny oraz muzyczny, opracowując poznańskiego Podkoziołka oraz oczepiny Bambrów Poznańskich.

Współpracuje jako konsultant z wieloma zespołami folklorystycznym na terenie swojego województwa min. z Zespołem Pieśni i Tańca „Tursko”, w którym odtworzył folklor muzyczno-taneczny Turska i okolic, Zespołem Pieśni i Tańca Głogowianie dla którego zrekonstruował i odtworzył stroje wsi Głogowej, a także odtworzył muzycznie i choreograficznie folklor tejże wsi opierając go na zwyczaju dożynkowym, Zespołem Tańca Ludowego „Swojacy”, Zespołem Pieśni i Tańca Gorzyczani i innymi.

Piotr Kulka współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, gdzie prowadził warsztaty z zakresu kultury ludowej dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz instruktorów  zespołów ludowych, a także konsultacje dla zespołów folklorystycznych m.in. Zespołu Tańca Ludowego „Uśmiech”, Zespołu Tańca Ludowego „Brudzewiacy”, Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”, Zespołu Pieśni i Tańca „Koło” i innych.

Współpracuje także z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prowadząc, wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu kultury wielkopolskiej oraz konsultacje dla zespołów południowej Wielkopolski m.in. dla Zespół Folklorystyczny „Noskowiacy”, Zespół Tańca Ludowego „Szwajcaria Żerkowska” i innych.

Prowadzi zajęcia w Mazowieckim Instytucie Kultury na Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym na kierunku taniec ludowy z zakresu tańców wielkopolskich.

Od 2016 roku rozpoczął grę na koźle weselnym, tradycyjnym instrumencie zachodniej Wielkopolski.

W 2019 roku przy zespole Folklorystycznym "Wielkopolanie" założył Kuźnię Tradycji - szkołę nauki gry na tradycyjnych wielkopolskich instrumentach ludowych.

Piotr Kulka jest autorem publikacji książkowej „Wybrane tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego” wraz z płytą CD, publikacji z zakresu folkloru skierowanej dla najmłodszych „Kolorowanki – Polskie Stroje Ludowe”, publikacji książkowej „Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce, a także kolorowanki edukacyjnej „Wielkopolskie instrumenty ludowe”.