Barbara Florek

Korepetytor

BARBARA FLOREKKorepetytor, instruktor kategorii I w zakresie muzyki.

Od 1964 roku przez trzy lata pracowała w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu jako nauczyciel akompaniator. Od 1967 roku rozpoczęła swoja karierę zawodowa w zespole tańca ludowego oraz zespole „Żywego Słowa” działających w Domu Kultury przy Zakładach Hipolita Cegielskiego. Tworzyła autorskie programy muzyczne, prowadziła naukę śpiewu i akompaniowała do zajęć. Prowadziła prace badawcze nad kulturą Wielkopolski, współpracowała z nosicielami tradycji przenosząc ich wiedzę na scenę. Od września 1966 roku do dnia dzisiejszego jest korepetytorem w Zespole Folklorystycznym „Wielkopolanie”, działającego przez wiele lat pod nazwą „Cepelia-Poznań”.

Jest osobą niezwykle zaangażowaną w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Tworzy muzyczne programy autorskie do ćwiczeń opartych na krokach tańców ludowych, które wykorzystywane są podczas zajęć w zespole. Przez prawie 50 lat wychowała trzy pokolenia młodych ludzi kształcąc ich wrażliwość muzyczna i ruchową. Uczestniczy i pomaga w tworzeniu nowych układów choreograficznych, odtwarzając poszczególne pieśni odszukane w polskiej i zagranicznej literaturze. Od 1988 roku tj. od początku istnienia pracowała w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym „Cepelia-Poznań” jako korepetytor muzyczny – kształtowała muzyczną wrażliwość dzieci na zajęciach tańca ludowego. Z zespole dziecięcym pracowała do 2008 roku. W latach 1978 – 1998 roku pracowała nad tworzeniem kultury ludowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Lesznie jako instruktor śpiewu i korepetytor muzyczny w zespole folklorystycznym.

Od 1985 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Katedrze Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji – Zakład Pedagogiki Czasu Wolnego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu jako instruktor – jako instruktor muzyczny korepetytor. Krzewi kulturę Wielkopolski i tańców narodowych wśród studentów tejże uczelni

Przez całe swoje zawodowe życie współpracuje z najwybitniejszymi ekspertami z dziedziny folkloru i kultury polskiej m.in. prof. Mirosławą Bobrowską – etnochoreografem i ekspertem polskiej sekcji CIOFF (Międzynarodowa Rada, Stowarzyszeń Folklorystycznych i Festiwali i Sztuki Ludowej). Tworzy wraz z nią repertuar wielu subregionów Wielkopolski oraz innych regionów naszego kraju. Prowadziła zajęcia w województwie wielkopolskim kultywując tradycje gry w wielu zespołach, kształcąc kapele i muzyków, tradycje i kulturę m.in. we Wrześni, Koninie, Nietążkowie k. Leszna itp

Była akompaniatorem i korepetytorem podczas ogólnopolskich kursów kwalifikacyjnych II stopnia z zakresu tańca ludowego organizowanym przez Centrum Kultury ZAMEK jak również Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Od wielu lat jest również akompaniatorem seminariów dla instruktorów tańca ludowego „Folklor a scena” organizowanych przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Barbara Florek jest wybitnym ekspertem – korepetytorem pracującym dla dobra i kultywowania tradycji regionu i kraju już od prawie 50-ciu lat. Współpracowała z licznymi zespołami folklorystycznymi na terenie naszego województwa przy tworzeniu programów tańców regionalnych i narodowych. Jest osobą niezwykle zaangażowaną w przekazywaniu tradycji regionu. Współpracuje z największymi ekspertami z dziedziny folkloru, pomaga przy tworzeniu programów choreograficznych, odtwarzanie tańców i pieśni wielkopolski i innych regionów kraju. Jest wychowawcą wielu pokoleń młodych ludzi kultywujących tradycje regionu i kraju. Dzięki pracy i zaangażowaniu Barbary Florek w rozwój kultury ludowej naszego regionu wiele młodych ludzi poznało tradycje Wielkopolski.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: