Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Festyn Zielonoświątkowy

Zielone Świątki to w tradycyjnej kulturze ludowej pora obrzędów związanych z pożegnaniem wiosny i przywitaniem lata oraz towarzyszących temu obrzędów agrarnych. Ludowe obyczaje związane z Zielonymi Świątkami mają swe źródła w obrzędowości przedchrześcijańskiej. To święto wiosny związane z siłą drzew, zielonych gałęzi i wszelkiej płodności, przypuszczalnie  wywodzi się z wcześniejszego święta zwanego Stado (jego pozostałością jest ludowy odpust zielonoświątkowy), a obecnie jako święto kościelne nosi nazwę święta Zesłania Ducha Świętego. Wpisane jest w rytm życia przyrody, z oczekiwaniem nadejścia lata. Na początku związane z nimi były magiczne praktyki, które miały oczyścić ziemię z demonów wodnych, odpowiedzialnych wiosną za proces wegetacji.  Działania te miały zapewnić obfite plony. W tym celu palono ognie, domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami co  miało zapewnić urodzaj, a także ochronić przed urokami. Niektórzy wycinali młode brzózki i stawiali je w obejściu. W ludowej tradycji, choć już w sposób cząstkowy, zachowały się zwyczaje związane z kultem drzew i zielonych gałęzi (majenie domów i ogrodzeń). Bydło okadza się dymem ze spalonych święconych ziół, przystraja się je wieńcami i kwiatami, zasiane pola obchodzą procesje podczas których nosi się chorągwie i obrazy święte śpiewając przy tym pieśni nabożne.

09 czerwca swoim koncertem Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” uświetnił Festyn Zielonoświątkowy organizowany już od wielu lat przez Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Był to niecodzienny koncert albowiem wspólnie z zespołem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury zatańczyły dzieci oraz młodzież Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”, która to stanowi „narybek” do „Wielkopolan”. Na scenie po raz pierwszy w historii zagrały dziewczynki pierwsze uczennice Kuźni Tradycji, która zainicjowała swoją działalność w Zespole „Wielkopolanie” w styczniu tego roku. Należy także dodać, że w Święcie Wiosny brali udział Tancerze Dojrzali – grupa starsza „Wielkopolan”. Cała grupa – rodzina „Wielkopolan” podczas dwugodzinnego koncertu zaprezentowała kulturę Wielkopolski, , tańce i przyśpiewki dziewięciu regionów Polski, tańce narodowe oraz zaprezentowała tradycyjne instrumenty ludowe: mazanki oraz kozła weselnego.

Dla tysięcy osób odwiedzających Muzeum Rolnictwa podczas sobotnio-niedzielnego święta organizatorzy przygotowali również paradę umajonych wołów i zaprzęgów zwierzęcych, pokaz strzyżenia owiec, podkuwania koni oraz pracy bartnika, kowala i kołodzieja. Dzieci mogły interaktywnie brać udział podczas warsztatów garncarskich, wikliniarskich oraz florystycznych. Odbył się również pokaz gaszenia pożaru przez Ochotniczą Straż Pożarną.

                                                                                                                    PK