Traditional costume from the West Kraków region

Strój Krakowiaków Zachodnich – strój z okolic BronowicUnder construction …

Do you like the article? Share with friends: