Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

ZŁOTY MEDAL PRZYJACIELA SZPITALA...

ZŁOTY MEDAL PRZYJACIELA SZPITALA...Złoty Medal Przyjaciela Szpitala przyznała Zespołowi Folklorystycznemu „Wielkopolanie” Dyrekcja Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci oraz Stowarzyszenie Grona Przyjaciół Dzieci za zasługi i pomoc udzielona Szpitalowi. Medal ten zespół otrzymał za stała pomoc oraz za materialne poparcie wszelkich inicjatyw poprawiających stan techniczny oraz jakość usług Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu  usytuowany jest w pięknej krajobrazowo dzielnicy Poznania. Mieści się między dwoma jeziorami, otoczony jest zielenią pobliskich lasów i  zabytkowego parku, który stanowi najbliższy teren rekreacyjny dla małych pacjentów.
W 100 - łóżkowym szpitalu usprawnia się pacjentów w wieku od 3 - 18 roku życia ze schorzeniami narządu ruchu o różnej etiologii: po urazach czaszkowo-mózgowych, po złamaniach, po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych, ze schorzeniami neurologicznymi -np. mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, neuropatie, rdzeniowe zaniki mięśniowe, niedowłady po udarach mózgu, przepukliny oponowo-rdzeniowe, schorzenia uwarunkowane genetycznie, z wadami wrodzonymi narządu ruchu
z chorobami reumatologicznymi - stany podostre upośledzające funkcje narządu ruchu ze schorzeniami kręgosłupa np. skrzywienia kręgosłupa, dyskopatie .
W malowniczej, leśnej scenerii „Wielkopolanie” zaprezentowali tańce wielkopolskie i z regionu krakowskiego. Dzieci miały także okazje posłuchać przyśpiewek z różnych regionów naszego kraju, a także pobawić się wraz z tancerzami w „praczki” zabawę z regionu kaliskiego.

PK