Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

OSKAR DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO

Jest to wyraz najwyższego uznania dla twórczości artystycznej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury tradycyjnej. Promuje najlepsze osiągnięcia w ludowej twórczości, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze. Mówiąc słowami Aleksandra Jackowskiego "Nagroda ta nobilituje. Przyczynia się do tego, by środowisko ceniło i znało reprezentantów swych najpiękniejszych tradycji."

O przyznaniu nagrody decydowała specjalna komisja powołana przez Ministra Kultury, w skład której wchodzą etnografowie, etnochoreografowie, etnomuzykolodzy, poloniści, historycy sztuki, folkloryści a także przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło, Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. W tym roku w skład Komisji weszli:

prof. Jan Adamowski - polonista, Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie
Maria Baliszewska - etnomuzykolog, Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Polskie Radio S.A.
dr Aleksander Błachowski - historyk Sztuki, etnograf, Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Mirosława Bobrowska - etnochoreograf
dr Jerzy Chmiel - folklorysta, Sekcja Polska Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
Bożena Golcz - etnograf
Alicja Mironiuk - Nikolska - etnograf, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
prof. Marian Pokropek - etnograf, Uniwersytet Warszawski
Ryszard Rabeszko - twórca ludowy, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Krystyna Wodzowa - etnograf, Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło
Barbara Zagórna-Tężycka - etnograf
Dorota Ząbkowska - etnograf, Ministerstwo Kultury


Organizatorem tegorocznego XXX Przeglądu Dorobku Twórców Ludowych i Popularyzatorów Kultury Ludowej pod patronatem Ministerstwa Kultury było:
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie
Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło
Stowarzyszenie Twórców Ludowych


Tą najwyższą nagrodę: medal i dyplom zespół otrzymał z rąk Podsekretarza Stanu Pana Macieja Klimczaka. Na scenie oprócz kierownictwa zespołu stanęli tancerze ubrani w stroje wielkopolskie. To było niezwykłe przeżycie dla wszystkich członków zespołu.
Po uroczystości wręczania w amfiteatrze przy Muzeum Oskara Kolberga odbył się uroczysty koncert laureatów. Na scenie wystąpili śpiewacy, kapele ludowe i zespoły z całej Polski.

"Wielkopolanie" zaprezentowali trzy regiony Wielkopolski:
"Od Szamotuł" - tańce i przyśpiewki szamotulskie, w kapeli zespołu grał charakterystyczny instrument z tego regionu - maryna
"W gościńcu - zabawa Biskupian" - tańce z okolic Domachowa, Krobi i Gostynia, w kapeli współpracującej z zespołem zagrały charakterystyczne dla tego regionu dudy wielkopolskie
"Idziem sobie po rożnie" zwyczaje zapustne Ziemi Lubuskiej, w kapeli zespołowej grał kozioł weselny.

Ten zróżnicowany program niezmiernie podobał się zgromadzonej Komisji oraz zebranym gościom. Liczne gratulacje świadczą o tym, że zespół godnie reprezentuje nasz region a tancerze cieszą się, że tańce wielkopolskie zachwycają publiczność z całej Polski.