110-ta PODRÓŻ ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO WIELKOPOLANIE