24 / 07 / 14

„WIELKOPOLANIE” ZAKOŃCZYLI SEZON

„WIELKOPOLANIE” ZAKOŃCZYLI SEZON06 lipca 2014 roku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zorganizowali Festiwal Kultury „W STRONĘ TRADYCJI”. Głównym celem Festiwalu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych. Nowością w tegorocznej edycji jest wprowadzenie nowej kategorii – zespołów stylizowanych, inspirujących się muzyką ludową.„WIELKOPOLANIE” ZAKOŃCZYLI SEZON

Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji” to wydarzenie obejmujące muzykę, plastykę i taniec. Każda z tych dziedzin stanowiła osobną kategorię podlegającą ocenie przez wybrane Jury.

Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” został zaproszony do uświetnienia swoim koncertem całodniowych zmagań wielu solistów, gawędziarzy, instrumentalistów i zespołów.

Koncert „Wielkopolanie” rozpoczęli prezentując tańce i przyśpiewki z okolic Krobi i Domachowa, a więc dawnych Ziem Biskupów Poznańskich. Wśród prezentowanego programu licznie zgromadzona publiczność oglądać mogła również tańce z okolic Rozbarka, Bytomia oraz tradycje i kulturę Górali Spiskich. „WIELKOPOLANIE” ZAKOŃCZYLI SEZON„WIELKOPOLANIE” ZAKOŃCZYLI SEZON

Podczas koncertu widzowie mieli również okazję nauczyć od „Wielkopolan” tradycyjnych zabaw wielkopolskich oraz tańców regionu Śląska. 

 Po kilku godzinach prezentacji artystycznych spośród kilkudziesięciu zespołów i solistów Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów w składzie:

  Piotr Dahlig – muzykolog, etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – przewodniczący komisji,

  Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie

  Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”

postanowiła przyznać: „WIELKOPOLANIE” ZAKOŃCZYLI SEZON

w kategorii zespołów śpiewaczych I miejsce zespołowi „Wielopolanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, który to zostanie zakwalifikowany do  49. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie  w Kazimierzu Dolnym

w kategorii zespołów stylizowanych nagrodę Zespołowi „Dzieci Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku 

w kategorii gawędziarzy – Stanisława Dziardziel. 
 

Wszystkim nagrodzonych Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” składa serdeczne gratulacje i życzy kolejnych sukcesów

                                                                                                                                                                                                      PK

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: