01 / 12 / 15

POLSKIE TAŃCE NARODOWE DOCENIONE

Polskie tańce narodowe znalazły się na krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Narodowego.

POLSKIE TAŃCE NARODOWE DOCENIONERatyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nakłada na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.
Decyzją z dnia 12 października 2015r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał polskie tańce narodowe na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
POLSKIE TAŃCE NARODOWE DOCENIONEWszystko za sprawą Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF, do której od wielu lat należy również Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”.
Niezwykle cieszymy się, że polonez, mazur, kujawiak, oberek oraz krakowiak znalazły się na tej prestiżowej liście, co bezpośrednio otwiera drogę do starań o wpis na światową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego.
Warto podkreślić, że wśród wielu osób, które swymi działaniami przyczyniły się do wpisu, był śp. dr Ryszard Teperek.  Wieloletni ekspert i Przewodniczący Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF, mistrz Polski w Tańcach Towarzyskich, założyciel i choreograf ZTL AWF Warszawa zmarł w dniu 1 września 2015r., nie mogąc doczekać pozytywnej decyzji w sprawie polskich tańców narodowych. Wierzymy jednak, że pomimo iż nie mógł osobiście dowiedzieć się o wpisie, to musi być z niego niezwykle dumny, podobnie jak i cała społeczność związana z polskim folklorem.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: