18 / 09 / 05

OSKAR DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO

Jest to wyraz najwyższego uznania dla twórczości artystycznej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury tradycyjnej. Promuje najlepsze osiągnięcia w ludowej twórczości, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze. Mówiąc słowami Aleksandra Jackowskiego “Nagroda ta nobilituje. Przyczynia się do tego, by środowisko ceniło i znało reprezentantów swych najpiękniejszych tradycji.”

O przyznaniu nagrody decydowała specjalna komisja powołana przez Ministra Kultury, w skład której wchodzą etnografowie, etnochoreografowie, etnomuzykolodzy, poloniści, historycy sztuki, folkloryści a także przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji “Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło, Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. W tym roku w skład Komisji weszli:

prof. Jan Adamowski – polonista, Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie
Maria Baliszewska – etnomuzykolog, Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Polskie Radio S.A.
dr Aleksander Błachowski – historyk Sztuki, etnograf, Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Mirosława Bobrowska – etnochoreograf
dr Jerzy Chmiel – folklorysta, Sekcja Polska Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
Bożena Golcz – etnograf
Alicja Mironiuk – Nikolska – etnograf, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
prof. Marian Pokropek – etnograf, Uniwersytet Warszawski
Ryszard Rabeszko – twórca ludowy, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Krystyna Wodzowa – etnograf, Fundacja “Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło
Barbara Zagórna-Tężycka – etnograf
Dorota Ząbkowska – etnograf, Ministerstwo Kultury

Organizatorem tegorocznego XXX Przeglądu Dorobku Twórców Ludowych i Popularyzatorów Kultury Ludowej pod patronatem Ministerstwa Kultury było:
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie
Fundacja “Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło
Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Tą najwyższą nagrodę: medal i dyplom zespół otrzymał z rąk Podsekretarza Stanu Pana Macieja Klimczaka. Na scenie oprócz kierownictwa zespołu stanęli tancerze ubrani w stroje wielkopolskie. To było niezwykłe przeżycie dla wszystkich członków zespołu.
Po uroczystości wręczania w amfiteatrze przy Muzeum Oskara Kolberga odbył się uroczysty koncert laureatów. Na scenie wystąpili śpiewacy, kapele ludowe i zespoły z całej Polski.

“Wielkopolanie” zaprezentowali trzy regiony Wielkopolski:
“Od Szamotuł” – tańce i przyśpiewki szamotulskie, w kapeli zespołu grał charakterystyczny instrument z tego regionu – maryna
“W gościńcu – zabawa Biskupian” – tańce z okolic Domachowa, Krobi i Gostynia, w kapeli współpracującej z zespołem zagrały charakterystyczne dla tego regionu dudy wielkopolskie
“Idziem sobie po rożnie” zwyczaje zapustne Ziemi Lubuskiej, w kapeli zespołowej grał kozioł weselny.

Ten zróżnicowany program niezmiernie podobał się zgromadzonej Komisji oraz zebranym gościom. Liczne gratulacje świadczą o tym, że zespół godnie reprezentuje nasz region a tancerze cieszą się, że tańce wielkopolskie zachwycają publiczność z całej Polski.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: