27 / 12 / 22

Dudy wielkopolskie, kontynuacja...

Już niedługo powitamy Nowy Rok, żegnając miniony, który przyniósł wiele nowych doświadczeń. Jednym z nich było realizowane przez Pana Andrzeja Mendlewskiego i Pawła Zawadzkiego stypendium Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, dzięki któremu Mistrz i Uczeń zbudowali wspólnie dudy wielkopolskie.

Celem projektu było kultywowanie i popularyzacja zanikających tradycji wielkopolskich w zakresie budowy instrumentów regionalnych. Znane na terenie Wielkopolski od XVI wieku tradycje wytwarzania instrumentów oraz związanych z nimi materiałów weszły w fazę zaniku. Mistrz Andrzej Mendlewski przekazał Pawłowi Zawadzkiemu nietuzinkową wiedzę podczas praktycznych warsztatów z zakresu pozyskiwania, przygotowania i obróbki surowców oraz konstruowania dud wielkopolskich typu bukowsko-kościańskiego. Przekaz umiejętności i doświadczenia odbywał się pomiędzy reprezentantami różnych pokoleń regionu wielkopolskiego. Zajęcia odbywały się w pracowni Andrzeja Mendlewskiego w miejscowości Wielkawieś, w której mistrz posiada zaplecze warsztatowe ukształtowane na przestrzeni wieloletniej tradycji wytwarzania instrumentów ludowych. W pierwszej części projektu uczestnik zapoznał się ze sposobami pozyskiwania oraz przygotowywania surowców, takich jak: skóry, pęcherze, drewno czy rogi wołowe, do dalszych etapów budowania instrumentów. Kolejny etap obejmował budowę instrumentu zgodnie z zachowaniem tradycji i odrębności regionalnej wielkopolski. Efektem końcowym projektu stała się pozyskana przez uczestnika wiedza mistrza z zakresu dziedzictwa muzycznego regionu, dzięki której podtrzymana została tradycja przodków, a uczeń stał się spadkobiercą wielkopolskich tradycji budowy instrumentów.

Dziękując NIKiDW za wsparcie finansowe, Mistrz i Uczeń pragną zaznaczyć, że dzięki takim działaniom, z pewnością tradycje regionalne nie zaginą.

Zrealizowano w ramach Stypendium Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: