12 / 05 / 06

71 WYJAZD "WIELKOPOLAN"

Celem podróży był Freiberg – małe miasteczko uniwersyteckie, położone 30 km na południe od Drezna,  a właściwie tamtejszy uniwersytet – najbardziej prestiżowa w Niemczech Akademia Górnicza – Technische  Universitaet – Bergakademie Freiberg. Zaproszenie od tej właśnie uczelni otrzymał nasz Zespół w ramach obchodów Roku Polsko – Niemieckiego oraz Tygodnia Europejskiego społeczność studencka świętowała Dzień Polsko – Niemiecki.
Dla zaproszonych gości, wśród których honorowe miejsce zajął Konsul Generalny Polski z Lipska, p Ryszard Król, odbył się pierwszy z zaplanowanych koncertów Zespołu. Po prezentacjach multimedialnych oraz wykładach o naszym kraju odbył się występ dla studentów oraz kadry profesorskiej Freiberga. Zarówno dla studentów niemieckich jak i części międzynarodowej (aż 20% społeczności uczelnianej Freiberga to obcokrajowcy) odkrycie piękna folkloru polskiego było zupełnie nowym, zadziwiającym doświadczeniem. Polonez, którym Zespół rozpoczął koncert, najbardziej poruszył publiczność, nie tylko ze względu na swą szlachecką dystynkcję. Publiczność znała już z wcześniejszych wieczorów polskich melodię poloneza, po raz pierwszy jednak studenci Freiberga mieli okazję obejrzeć ten taniec „w całej krasie” – zatańczony profesjonalnie i w kontuszach. Widownia w klubie studenckim Erdalchemistenklub, w którym odbywała się impreza, dawno nie oglądała widowiska tak barwnego i odtańczonego z sercem. Skoczne i barwne tańce łowickie, jak również bogate w przyśpiewki tańce rzeszowskie oklaskiwane były na stojąco. Kujawiak z oberkiem za to uznany został najbardziej romantycznym w ocenach studentów. Prezentacja Zespołu okrzyknięta została gwoździem programu Dnia Polskiego.
Poprzez koncert Zespołu społeczność akademicka Freiberga (niemiecka oraz międzynarodowa) miała możliwość zetknięcia się z prawdziwym folklorem polskim. W ocenach studentów , organizatorów oraz profesorów TUBAFu (Technische Universitaet –Beragakademie Freiberg) najczęściej pojawiało się niemieckie słowo „spitze” (oznaczające szczyt) oraz zadziwienie, że wspaniały folklor naszego kraju nie jest prezentowany szerzej i częściej za granicą. Mamy nadzieję spotkać się więc na Dniu Polsko-Niemieckim we Freibergu za rok!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: